Zde máte možnost si prohlédnout, případně i stáhnout dokumenty, informace, vyhlášky
a další obdobné informace spojené s problematikou spalinových cest:


  1. Bullet    Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (formát .pdf)

  2. Bullet    Každoročně hasiči zasahují zhruba u tisíce požárů způsobených komíny (formát .pdf)

  3. Bullet    Zkontrolovat komíny a topidla před začátkem pravidelného užívání je potřeba, jinak
        můžete vyhořet
    (formát .pdf)

  4. Bullet    Oxid uhelnatý zabíjí (formát .pdf)

  5. Bullet    Ve vyčištěném komínu nehrozí vznícení sazí, žádné v něm nejsou (formát .pdf)

  6. Bullet    Podcenit čištění komínů se nemusí vyplatit (formát .pdf)