Jsem plátce DPH. Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny jsou orientační a smluvní. Platnost od 1. 3. 2019 do odvolání.

Ceny pro školská a vzdělávací zařízení, obce, bytová družstva, sdružení vlastníků a správu bytového fondu na vyžádání.

Součástí čištění a kontroly spalinové cesty je vystavení
“Zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty” dle platných norem a předpisů.

* Pevné znečišťující části se ukládají do nádob připravených majitelem objektu nebo uživatelem spotřebiče. Pokud obsahují i saze nebo dehty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Ten je majetkem objednatele, který ho vyprodukoval a je proto povinen ho likvidovat zákonným způsobem ( Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů).

čištění spalinové cesty

(plynná, kapalná a tuhá paliva)

kontrola spalinové cesty

(včetně čištění)

vybírání a odnos pevných zněčištujících látek
a kondenzátů z půdice komína *

doprava

dle délky a náročnosti od 250 Kč/průduch

dle náročnosti od 500 Kč (plyn, pevná a kap. paliva)

jako součást čištění je tato položka již zahrnuta v ceně

v případě zvýšeného množství dle dohody

8 Kč/km (dle dohody a množství prováděných prací)

kominických prací

hodinová sazba za služby nezahrnuté v ceníku
(montážní, demontážní, bourací a zdící práce apod.)

300 Kč/hodina
(případně dle osobního jednání)

kontrola průduchu inspekční kamerou
Wöhler VIS2000 PRO

od 600 Kč/průduch

měření vlhkosti paliva či zdiva
pomocí vlhkoměru Wöehler HBF 420

samostatně 100 Kč/měření
jako součást kontroly ZDARMA

mechanické čištění kotlů na tuhá paliva

pomocí průtlačných kartáčů

dle výkonu kotle a náročnosti od 250 Kč

revize spalinové cesty

(včetně videoinspekce)

od 1500 Kč