Jsem plátce DPH. Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny jsou orientační a smluvní. Platnost od 1. 3. 2019 do odvolání.

Ceny pro školská a vzdělávací zařízení, obce, bytová družstva, sdružení vlastníků a správu bytového fondu na vyžádání.

Součástí čištění a kontroly spalinové cesty je vystavení
“Zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty” dle platných norem a předpisů.

* Pevné znečišťující části se ukládají do nádob připravených majitelem objektu nebo uživatelem spotřebiče. Pokud obsahují i saze nebo dehty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Ten je majetkem objednatele, který ho vyprodukoval a je proto povinen ho likvidovat zákonným způsobem ( Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů).

kominických prací