Kominictví David Strnad Vám nabízí veškeré služby prováděny dle nejnovějších platných norem a požadavků a ve vysoké kvalitě provedených prací:

 1. Bullet    čištění spalinových cest prováděné dle metodiky TPK K03 - 01 - Komíny a kouřovody
      (spalinové cesty) - čištění spalinových cest

 2. Bullet    kontroly spalinových cest prováděné dle veškerých platných norem a vydávání zpráv o
      kontrole nebo čištění spalinových cest (Vyhláška č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi
      spalinové cesty;
      TPK K01 - 01 - Komíny a kouřovody (spalinové cesty) - Kontrola spalinových cest)

 3. Bullet    vybírání pevných znečišťujících částic a kondenzátů z prostoru neúčinné výšky komína

 4. Bullet    poradenství v oboru komininictví

 5. Bullet    vložkování spalinových cest a montáže odkouření od spotřebičů na plynná, pevná,
      kapalná paliva pomocí pevných či flexi vložek z nerezu, plastu či keramiky

 6. Bullet    výstavby nových komínů zděných s vložkami keramickými, nerezovými či plastovými;
      montáže fasádních vícevrstvých nerezových komínů; zvyšování účinné výšky spalinové
      cesty pomocí izolovaných komínových nástavců

 7. Bullet    zakázkovou výrobu a montáž komínových stříšek z nerezové oceli

 8. Bullet    montáž, servis a pravidelné kontroly kouřových, požárních a CO čidel značky KIDDE
      a FireAngel pro maximální zajištění bezpečnosti Vaší domácnosti

 9. Bullet    zvětšování svělosti komínového průduchu frézováním hydraulickou frézou Husqvarna

 10. Bullet    měření vlhkosti dřeva (příp. stavebních materiálů), kontrolu zpětného tahu
      spotřebičů na plynná paliva, měření koncentrace oxidu uhelnatého v prostoru,
      rozbory a analýzu spalin profesionálním analyzárotem spalin Wöhler A400 PRO

 11. Bullet    prohlídky spalinových cest pomocí profesionální inspekční kamery Wöhler VIS 400

 12. Bullet    zkoušky těsnosti komínů kouřem; zkoušky plynotěsnosti přetlakových a
      vysokopřetlakových komínů přístrojem Wöhler DP600

 13. Bullet    drobné opravy spalinových cest, komínových těles apod.

...klikněte na tento text 
pro více informacíKontrola_spalinove_cesty.html

V tomto sloupci získáte po “kliknutí”
na danou ikonku bližší informace
k nabízené službě...

...klikněte na tento text 
pro více informacíCenik_vlozkovani.html
...klikněte na tento text 
pro více informacíCenik_cidla.html
...klikněte na tento text 
pro více informacíCenik_vlozkovani.html