Kominictví Strnad Vám nabízí veškeré služby prováděny dle nejnovějších platných norem a požadavků a ve vysoké kvalitě provedených prací:

 1. Bullet    revize spalinových cest prováděné dle metodiky TPK K05 - 01 - Revize spalinových cest

 2. Bullet    čištění spalinových cest prováděné dle metodiky TPK K03 - 02 -  Čištění spalinových cest

 3. Bullet    kontroly spalinových cest prováděné dle veškerých platných norem a vydávání zpráv o kontrole a čištění spalinových cest (Vyhláška
      č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty; TPK K01 - 02 - Kontrola spalinových cest)

 4. Bullet    vložkování spalinových cest a montáže odkouření od spotřebičů na plynná, pevná, kapalná paliva pomocí pevných
      či flexi vložek z nerezu, plastu či keramiky dle TPK K02 - 02 Vložkování komínů

 5. Bullet    zvětšování svělosti komínového průduchu frézováním hydraulickou frézou Husqvarna

 6. Bullet    vybírání pevných znečišťujících částic a kondenzátů z prostoru neúčinné výšky komína

 7. Bullet    výstavby nových komínů zděných s vložkami keramickými, nerezovými či plastovými; montáže fasádních vícevrstvých nerezových
      komínů; zvyšování účinné výšky spalinové cesty pomocí izolovaných komínových nástavců

 8. Bullet    zakázkovou výrobu a montáž komínových stříšek z nerezové oceli

 9. Bullet    montáž, servis a pravidelné kontroly kouřových, požárních a CO čidel značky KIDDE a FireAngel pro maximální zajištění
      bezpečnosti Vaší domácnosti

 10. Bullet    měření vlhkosti dřeva (příp. stavebních materiálů), kontrolu zpětného tahu spotřebičů na plynná paliva, měření koncentrace oxidu
      uhelnatého v prostoru, rozbory a analýzu spalin profesionálním analyzárotem spalin Wöhler A400 PRO

 11. Bullet    prohlídky spalinových cest pomocí profesionální inspekční kamery Wöhler VIS2000PRO vč. možného pořízení videozáznamu
      na USB FLASH nebo DVD nosič

 12. Bullet    zkoušky těsnosti komínů kouřem; zkoušky plynotěsnosti přetlakových a vysokopřetlakových komínů přístrojem Wöhler DP600

 13. Bullet    drobné opravy spalinových cest, komínových těles apod.

 14. Bullet    poradenství v oboru komininictví